bann.teamx
Team XII des SNH48 de Shanghai


JPop à Shanghai avec les SNH48 Team XII

logoteamX

Le Logo de la Team X


snhteamX

SNH48 Team X - 37 membres
Introduit le 31 Janvier 2015 - Formée le 17 Avril

SNH48 Les 37 Membres de la Team XII :

Chen Ke - Chen MeiJun - Cheng WenLu - Chen Yin - Chen YubLing
Chen YuQi - Du YuWei - Duan YiXuan - Fei QinYuan - Feng XueYing
Gao YuanJing - Hong PeiYun - Hu XiaoHui - Jiang Shan - Jiang ShuTing
Li JiaEn - Lin JiaPei - Liu MengYa - Lv MingYing - Li QinJie
Liu XiaoXiao - Liu ZengYan - Pan YingQi - Song SiXian - Song YuShan
Tian ShuLi - Xie LeiLei - Xiong SuJun - Yan JiaoJun - Yu JiaYi
Yang QuingYing - Zeng AiJia - Zhang HanXiao - Zou JiaJia - Zhang KaiQi
Zhang WenJing - Zhang Yi


alt="" />

alt="" />
SNH48
èmeGénération 2014


Team X 2013

alt="" />

-

SNH48 3èmeGénération Juillet 2014
Kenkyuusei 2014 - Team

Pseudonyme :
née le à , "Chine" ( ans)
Taille : cm Mensurations : B T H


teamXLeader
snh48 Team X en scéne avec son Leader

retourenhaut