bann_snh48
Le 11 novembre 2013 création de la 1ère Team HII des SNH48 de Shanghai


JPop à Shanghai avec les SNH48 Team NII

logoteamNII

Le logo de la Team NII


Le 11 novembre 2013 création de la 1èreTeam NII des SNH48 de Shanghai

SNH48 Team NII - 23 membres
Captaine : Feng Xinduo - Sous-Captaine : Huang TingTing

alt="teamNII" />
Les Membres de la Team NII des SNH48 :

Chen JiaYing - Chen WenYan - Deng YanQiuFei - Dong YanYun - Feng XinDuo
Gong ShiQi - Huang TingTing - Huang TongYang - He XiaoYu - Ju JingYi
Luo Lan - Lin SiYi - Lu Ting - Li YiTong - Meng Yue
Quian Yi - Tang AnQi - Wan LiNa - YI JiaAi - Zhao Yue
Zhou Yi - Zeng YanFen - Zhang YuXin


retourenhaut