bann_snh48
Le 26 Juillet 2014 création de la 1èreTeam HII des SNH48 de Shanghai


JPop à Shanghai avec les SNH48 Team HII

logoteamHII

Le logo de la Team HII


SNH48 Team HII - 20 membres
Captaine : Wang Lu - Sous-Captaine : Wun Yanwen

Les Membres de la Team HII des SNH48 :

Chen YiXin - Hao WanQing - Liu JiongRan - Lin Nan - Liu PeiXin
Li QingYang - Shen MengYao - Sun ZhenNi - Wang BaiShuo - Wang JinMing
Wang Lu - Wang LuJiao - Wu YanWen - Xu Han - Xie Ni
Xu YiRen - Xu YangYuZhuo - Yuan Hang - Yang HUiTing - Zhang Xin


alt="" />

alt="" />
SNH48
3èmeGénération 2014


Team HII 2013

alt="ChenJiaYao" />

-

SNH48 3èmeGénération Juillet 2014
Kenkyuusei 2014 - Team

Pseudonyme :
née le à , "Chine" ( ans)
Taille : cm Mensurations : B T H


retourenhaut