nogizaka46G1
Nogizaka46 Rivales des AKB48 : la 3ème Génération 2016


Les Nogizaka46, 3èreGénération 2016
Rivales des AKB48

NogizakaG32016

Nogizaka46 - 3ère Génération 2016

Les Membres de la 3ère Génération des Nogizaka46

Capitaine de l'équipe :

Ayano Christy Yoshida- Hazuki Mukai - Minami Umezawa - Mizuki Yamashita - Momoka Ozono
Riria Ito - Reika Iwamoto - Reno Nakamura - Sato Kaede - Shiori Kubo - Tanami Sakaguchi
Yuki Yoda

Ayano Christy Yoshida
吉田綾乃クリスティー)

AyanoChristyYoshida
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Ayano Christy Yoshida - 吉田綾乃クリスティー

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 6 Septembre 1996 dans Oita (21 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Hazuki Mukai
向井葉月

HazukiMukai2016

Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.19.2016

Hazuki Mukai - 向井葉月

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 23 août 1999 dans Tokyo (17 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Kaede Sato
佐藤楓

KaedeSato2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Kaede Kato - 佐藤楓

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 22 Mars 1998 dans Aichi (18 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Minami Umezawa
梅澤美波

 MinamiUmezawa2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Minami Umezawa - 梅澤美波

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 6 Janvier 1999 dans Kanagawa (17 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Mizuki Yamashita
山下美月

MizukiYamashita2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Mizuki Yamashita - 山下美月

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 26 Juillet 1999 dans Tokyo (17 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Momoka Ozono
大園桃子

MomokaOzono2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Momoka Ozono - 大園桃子

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 13 Septebre 1999 dans Kagoshima (17 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Reika Iwamoto
岩本蓮加

ReikaIwamoto2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Reika Iwamoto - 岩本蓮加

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 2 Février 2004 dans Tokyo (12 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Reno Nakamura
中村麗乃

RenoNakamura2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Reno Nakamura - 中村麗乃

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 27 Septembre 2001 dans Tokyo (15 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Riria Ito
(伊藤理々杏)

 RiriaIto
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Riria Ito - 伊藤理々杏)

Nogizaka46 3ème Génération 2016

Pseudonyme :

Née le 8 Octobre 2002 dans Okinawa (14 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Shiori Kubo
久保史緒里

ShioriKubo2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Shiori Kubo - 久保史緒里

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 14 Juillet 2001 dans Miyagi Okinawa (15 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Tamami Sakaguchi
阪口珠美

TamamiSakaguchi2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Tamami Sakaguchi - 阪口珠美

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 10 Novembre 2001 dans Tokyo (14 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :

Yuki Yoda
与田祐希

YukiYoda2016
Nogizaka46
3ème Génération
Le 04.09.2016

Yuki Yoda - 与田祐希

Nogizaka46 3ème Génération le 04.09.2016

Pseudonyme :

Née le 5 Mai 2000 dans Fukuoka (16 ans)
Taille : cm
Groupe Sanguin :
Agence : N46Div
Social Networks :


retourenhautviolet